Zgłoś nową kamerę

Dodaj kamerę

np. Rynek, Dworzec Główny, ul. Katowicka
np. https://um.jaslo.pl/pl/kamery/
np. https://www.jaslo.pl/
np. https://stream.jaslo.pl/kamera/index.m3u8
Zaznacz pozycję kamery na mapie - kliknij aby dodać znacznik.

np. format jpg, 16:9

Zgłoszenie musi zostać zaakceptowane przez administratora strony. Prosimy o zgłaszanie jedynie działających kamer.